Vad kan en förälder göra för att hjälpa sitt barn ur missbruk?

Att en familj drabbas av missbruk leder alltför ofta till att missbruket sprids vidare från generation till generation. Att barnen drabbas är det värsta av allt. Även ungdomar utan föräldrar med missbruk fastnar i drogerna. Få förutom de som är drabbade kan förstå hur det är att ha ett barn som missbrukar. Att se den man närt och älskat under så lång tid gå ner sig och skada sig i drogerna dödar en förälders själ långsamt. Att förgäves försöka kontrollera, förmana och böna hjälper i många fall inte långt. Många vakna nätter och oroliga dagar i väntan på ett livstecken, en telefonsignal eller ett besök.

Vad kan en förälder göra för att hjälpa sitt barn ur missbruk? Min personliga uppfattning är att man i första hand behöver vara jobbig, jobbig, jobbig. Jag pratar i nu i första hand om när barnet är ungdom. Förutom den proaktiva delen av att själv ha ett sunt förhållande till alkohol och droger under barnets tidiga år för att leva som man lär tror jag man behöver vara fast gränssättande och tydlig i sin roll som förälder.  Att vara närvarande och undersökande t.ex. när ungdomen kommer hem sent. Att fråga hur hon/han haft det och titta efter signaler om att ungdomen är påverkad. Om man vet att sitt barn experimenterar med droger kan man beställa drogester på nätet för att på så vis göra det svårt för ungdomen att komma undan med ett dolt missbruk. Ju tidigare man kan bryta en ond cirkel desto bättre. Sen är det viktigaste av allt kärlek och åter kärlek.

Jag tror att det är viktigt att i ett tidigt skede ingripa och försöka bryta en för ungdomen en dålig gemenskap och inte tillåta umgänge med andra som är i en tidig fas av missbruk. Grupp psykologin spelar stor roll och man gör och provar saker som man inte skulle gjort om det  inte vore för grupptrycket.

För att klara detta krävs även att man tar hand om sig själv som förälder. Att själv vara i god balans är av yttersta vikt. Ett sätt att göra detta är att besöka någon av självhjälpsgrupperna t.ex. Al-Anon för att möta andra i samma situation och hitta någon som kan lyssna förutsättningslöst.

This entry was posted in Hälsa. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *