Tapetblomma/Tysta barnet och Clownen/Underhållaren

Tapetblomma/Tysta barnet

Det lilla anpassliga tysta barnet som klarar sig själv. Blyg och tyst utåt, Har ofta den största
kontrollen, observerar och undviker närkontakter, låg status, visar sällan känslor. Får inget
stöd – svårt att få kamrater. Tysta barnet har stor fantasi – dagdrömmeri – ensam, vänder sina
känslor inåt. Utveckla tidigt eget missbruk, får ingen verklighets uppfattning. Många psykiska
symtom – ätstörningar, Internet, dataspel etc. Positivt: kan bli självständig och kreativ.
Svårt att finnas sig till ro.

Clownen/Underhållaren
Tas inte på allvar – pajas, dålig verklighets uppfattning. Skämtar bort allvaret. Duktig på
teater, har mycket kamrater i skolan. Okoncentrerad – svårt att lyssna och är orolig i skolan.
Flyttar ofta tidigt hemifrån, står alltid i centrum. Svårt att få tillit till clownen.

Rollerna används ofta inom 12-stegsprogrammet och på olika behandlingshem för att beskriva och förklara framför allt medberoendet.

This entry was posted in Hälsa. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *