Hjälten/Duktiga barnet

Hjälten är hjälpsam inuti familjecirkeln och framgångsrik utanför. Han står för ögonblick av hopp och stolthet som även de mest desperata familjer upplever då och då. Förser familjen med en källa av värde när alla andra källor är torra. Bakom fasaden av god natur och framgång känner han sig olycklig.

Som äldsta barnet får hjälten mycket uppmärksamhet av föräldrar, släkt och vänner som gör att han kan framträda mera, senare. Att var del i sådant här slutet system gör att hjälten känner sig tvingad att korrigera obalansen, göra upp med svagheterna, hela dess smärta i stället för sin egen. Det är för den här omöjliga drömmen som hjälten tillägnar sitt liv.

Den karaktäristiska känslan hos hjälten är otillräcklighet och skuld. Hjälten kan vara den mest beundrade och populära ungdom i sin grupp men ändå känner sig mycket ensam.
Han har inte lärt sig hantera relationer som kräver öppenhet och tillit, i familjen uppmuntrades inte intimitet. Hjälten har inte själv valt att få den rollen utan han är född till den.

This entry was posted in Hälsa. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *