Tillföra flera olika dimensioner och egenskaper till en karaktär

När talfilmen introducerades och sedermera kom att slå ut stumfilmen höjdes en rad kritiska röster om att talet tog bort fokus från skådespelarnas kroppsspråk och en del menade att det förstörde filmkonsten. Även om det fortfarande finns ett fåtal entusiaster som hyllar stumfilmen, anser nog ändå de flesta att talet har sin plats i film och TV. Med hjälp av ljudeffekter kan man skapa den stämnings och atmosfär man vill ska genomsyra filmen och med hjälp av rösten kan en skådespelare tillföra flera olika dimensioner och egenskaper till en karaktär.

Detta gäller inte minst till animerad film, där utvecklingen har framskridit så pass att när man idag ser på en film ofta får upplevelsen att filmens karaktärer är skapade utifrån deras röster. Ljudeffekter och röster som används till film, reklam och television, har fått extra hög prioritet i och med att den audiovisuella utvecklingen har framskridit. Framgångsrika reklamkampanjer har ofta som en gemensam nämnare att man använt sig av en ljudbild eller en röst som utmärker sig på något sätt. Den senaste reklamkampanjen för Volvo blev oerhört omtalad redan innan den släpptes i sin helhet. Att använda sig av en så pass välkänd, omtyckt och omdiskuterad profil som Zlatan är i sig ett enormt dragplåster för att få presumtiva kunder att titta på reklamen.

Att sedan låta honom göra en variant av nationalsången med sin mycket karaktäristiska röst och dialekt måste ses som ett genidrag för att skapa publicitet och intresse. Även om man inte har en reklambudget i närheten av Volvos, finns det idag genom olika röstförmedlingar en uppsjö av olika röster att tillgå i marknadsföringssyfte, på olika språk och med olika dialekter.

Genom att ha en genomtänkt marknadsföringsstrategi kan man sedan välja en röst som passar det syfte som är tänkt med reklamen. Viktigt är att komma ihåg att det inte alltid är den vackraste eller mest behagliga rösten som ger störst avtryck i en reklamkampanj. En röst kan uppfattas så pass irriterande att man bara vill stänga av radion eller Tv:n när den dyker upp, men ändå kommer du bära med dig en slogan eller till och med ett telefonnummer till företaget i fråga efter att ha behövt genomlida ett antal lyssningar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vad kan en förälder göra för att hjälpa sitt barn ur missbruk?

Att en familj drabbas av missbruk leder alltför ofta till att missbruket sprids vidare från generation till generation. Att barnen drabbas är det värsta av allt. Även ungdomar utan föräldrar med missbruk fastnar i drogerna. Få förutom de som är drabbade kan förstå hur det är att ha ett barn som missbrukar. Att se den man närt och älskat under så lång tid gå ner sig och skada sig i drogerna dödar en förälders själ långsamt. Att förgäves försöka kontrollera, förmana och böna hjälper i många fall inte långt. Många vakna nätter och oroliga dagar i väntan på ett livstecken, en telefonsignal eller ett besök.

Vad kan en förälder göra för att hjälpa sitt barn ur missbruk? Min personliga uppfattning är att man i första hand behöver vara jobbig, jobbig, jobbig. Jag pratar i nu i första hand om när barnet är ungdom. Förutom den proaktiva delen av att själv ha ett sunt förhållande till alkohol och droger under barnets tidiga år för att leva som man lär tror jag man behöver vara fast gränssättande och tydlig i sin roll som förälder.  Att vara närvarande och undersökande t.ex. när ungdomen kommer hem sent. Att fråga hur hon/han haft det och titta efter signaler om att ungdomen är påverkad. Om man vet att sitt barn experimenterar med droger kan man beställa drogester på nätet för att på så vis göra det svårt för ungdomen att komma undan med ett dolt missbruk. Ju tidigare man kan bryta en ond cirkel desto bättre. Sen är det viktigaste av allt kärlek och åter kärlek.

Jag tror att det är viktigt att i ett tidigt skede ingripa och försöka bryta en för ungdomen en dålig gemenskap och inte tillåta umgänge med andra som är i en tidig fas av missbruk. Grupp psykologin spelar stor roll och man gör och provar saker som man inte skulle gjort om det  inte vore för grupptrycket.

För att klara detta krävs även att man tar hand om sig själv som förälder. Att själv vara i god balans är av yttersta vikt. Ett sätt att göra detta är att besöka någon av självhjälpsgrupperna t.ex. Al-Anon för att möta andra i samma situation och hitta någon som kan lyssna förutsättningslöst.

Posted in Hälsa | Leave a comment

Tapetblomma/Tysta barnet och Clownen/Underhållaren

Tapetblomma/Tysta barnet

Det lilla anpassliga tysta barnet som klarar sig själv. Blyg och tyst utåt, Har ofta den största
kontrollen, observerar och undviker närkontakter, låg status, visar sällan känslor. Får inget
stöd – svårt att få kamrater. Tysta barnet har stor fantasi – dagdrömmeri – ensam, vänder sina
känslor inåt. Utveckla tidigt eget missbruk, får ingen verklighets uppfattning. Många psykiska
symtom – ätstörningar, Internet, dataspel etc. Positivt: kan bli självständig och kreativ.
Svårt att finnas sig till ro.

Clownen/Underhållaren
Tas inte på allvar – pajas, dålig verklighets uppfattning. Skämtar bort allvaret. Duktig på
teater, har mycket kamrater i skolan. Okoncentrerad – svårt att lyssna och är orolig i skolan.
Flyttar ofta tidigt hemifrån, står alltid i centrum. Svårt att få tillit till clownen.

Rollerna används ofta inom 12-stegsprogrammet och på olika behandlingshem för att beskriva och förklara framför allt medberoendet.

Posted in Hälsa | Leave a comment

Rebellen/Syndabocken

Utagerar sina känslor, ilska, aggressioner, frustrationer. Är ofta det andra barnet i familjen. Orolig och tänjer på gränser hela tiden, och är inte rädd för faror. Utsätter sig väldigt ofta för sådant. Inget skrämmer det barnet. Drar till sig uppmärksamhet. Klarar inte av konflikter i familjen. Rymmer ofta hemifrån. Tidiga gängbildningar, skapar kaos och oreda. En stor bråkmakare med tidiga kontakter med Sociala myndigheter och Polisen.

Posted in Hälsa | Leave a comment

Hjälten/Duktiga barnet

Hjälten är hjälpsam inuti familjecirkeln och framgångsrik utanför. Han står för ögonblick av hopp och stolthet som även de mest desperata familjer upplever då och då. Förser familjen med en källa av värde när alla andra källor är torra. Bakom fasaden av god natur och framgång känner han sig olycklig.

Som äldsta barnet får hjälten mycket uppmärksamhet av föräldrar, släkt och vänner som gör att han kan framträda mera, senare. Att var del i sådant här slutet system gör att hjälten känner sig tvingad att korrigera obalansen, göra upp med svagheterna, hela dess smärta i stället för sin egen. Det är för den här omöjliga drömmen som hjälten tillägnar sitt liv.

Den karaktäristiska känslan hos hjälten är otillräcklighet och skuld. Hjälten kan vara den mest beundrade och populära ungdom i sin grupp men ändå känner sig mycket ensam.
Han har inte lärt sig hantera relationer som kräver öppenhet och tillit, i familjen uppmuntrades inte intimitet. Hjälten har inte själv valt att få den rollen utan han är född till den.

Posted in Hälsa | Leave a comment